Własnych struktur audytu wewnętrznego

Usługi mające za cel wsparcie tych firm, które nie posiadających własnych struktur audytu wewnętrznego.
Usługi mające za cel wsparcie tych firm, które nie posiadających własnych struktur audytu wewnętrznego.