Wsparcie dla biznesu

Usługi mające na celu wsparcie tych firm, które nie posiadają własnych struktur audytu wewnętrznego.